Hobbydieren

Hobby dieren zijn bijvoorbeeld landbouwhuisdieren die u niet proffesioneel houdt, maar als hobby.

Dit kunnen paarden zijn, geiten, schapen, koeien en postduiven.


Wanneer u zo'n dier heeft en deze ziek is kunt u dus ook bij ons terecht.


Export

Voor export dienen vaccinaties geregistreerd te zijn. Doe dit dus altijd als er een kans is dat u uw dieren voor export verkoopt. Meer informatie over registratie van gevaccineerde dieren kunt u vinden op de website van de Voedsel en Waren Autoriteit www.vwa.nl


Meer informatie over blauwtong kunt u vinden op de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit www.minlnv.nl


U kunt met ons een afspraak maken om uw dieren te laten enten.


Q-koorts


Q-koorts is een ziekte die wordt veroorzaakt door de bacterie Coxiella burnetii.

Bijna alle gangbare boerderijdieren kunnen de ziekte oplopen.

Maar ook huisdieren, knaagdieren en vogels kunnen besmet raken. Q-koorts is een zoönose.

Dit betekent dat besmetting van dier naar mens kan plaatsvinden.

Tot 2007 werden in Nederland jaarlijks ongeveer vijftien gevallen van Q-koorts bij mensen vastgesteld. In 2008 zijn ongeveer duizend mensen ziek geworden.

Deskundigen menen dat er een verband is tussen de humane ziektegevallen

en door Q-koorts veroorzaakte abortusgolven bij grote melkgeitenbedrijven in Noord-Brabant.


In april gaat de vaccinatiecampagne tegen Q-koorts van start. In Noord-Brabant, een deel van Gelderland en een deel van Noord-Limburg wordt vaccinatie tegen Q-koorts verplicht voor houders van meer dan 50 melkgeiten of –schapen en voor houders van schapen en geiten op bedrijven met een publieksfunctie (kinderboerderijen, zorgboerderijen en dierentuinen).

Buiten dit gebied is vaccinatie ook verplicht op bedrijven waar door de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) een besmetting met Q-koorts is vastgesteld. Alle overige houders van schapen en geiten hebben de mogelijkheid vrijwillig hun dieren te laten vaccineren tegen Q-koorts.

Indien u verplicht bent uw dieren tegen Q-koorts te laten vaccineren heeft u een brief ontvangen van de Gezondheidsdienst voor Dieren.

Indien u geen brief heeft ontvangen is vaccinatie tegen Q-koorts vrijwillig. Om u aan te melden voor vrijwillige vaccinatie kunt u het aanvraagformulier downloaden van de website www.capraovis.nl. Breng ook uw dierenarts op de hoogtevan uw wens om tegen Q-koorts te vaccineren.


Op het aanvraagformulier vermeldt u de volgende informatie:

  • Naam en adres van uw dierenarts
  • Aantal schapen en/of geiten dat gevaccineerd moet worden
  • Voorkeursdatum voor vaccinatie.

Bij verplichte vaccinatie betaalt de overheid de kosten van het vaccin en van de dierenarts. Bij de vrijwillige vaccinatiebetaalt de overheid alleen de kosten van het vaccin.


Meer informatie over vaccinatie tegen Q-koorts kunt u vinden op de website www.capraovis.nl. Indien u na het lezen van de website nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de Gezondheidsdienst voor Dieren (telefoonnummer 0900-1770)