Angst en agressie

Angst en agressie worden in één hoofdstuk behandeld omdat dit waarschijnlijk de meest voorkomende problemen zijn, maar nog belangrijker, dit zijn het soort problemen waar zeer veel verwarring over bestaat. Er is geen enkel gedragsprobleem als angst en agressie dat zo vaak verkeerd wordt aangepakt. Hierdoor worden de problemen alleen maar erger. Angst en agressie worden zeer dikwijls verkeerd ingeschat. Men is er van overtuigd dat zijn hond agressief is, terwijl hij eigenlijk alleen maar angstig is. Andersom is dat ook vaak het geval. Een voorbeeld is de blaffende hond naar de stofzuiger. Daarvan veronderstelt men dat hij de stofzuiger wel zou willen aanvallen, zo kwaad is hij er op. In werkelijkheid hebben deze honden meestal angst voor de stofzuiger en gebruiken zij vormen van agressie om hun angsten onder controle te krijgen. Deze honden kun je dus niet agressief noemen, ze zijn angstig.


Mogelijke oorzaken van angst:

· Slechte inprenting en socialisatie

· Traumatische ervaringen

· Pijn

· Niet goed aangeleerd

· Gebrek aan leiderschap van de baas


Mogelijk oorzaken van agressie:

· Slechte inprenting en socialisatie

· Traumatische ervaringen

· Pijn

· Niet goed aangeleerd

· Gebrek aan leiderschap van de baas


Uit deze tabellen valt op dat de mogelijke oorzaken van zowel angst als agressie precies dezelfde kunnen zijn. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het voor de meeste mensen ook zeer moeilijk is om een onderscheid te maken tussen angst en agressie. Angst en agressieproblemen worden vaak behoorlijk onderschat of juist versterkt. We horen soms: “mijn hond bijt mij wel eens maar dat doet hij alleen om te spelen”.

Bijten is bijten en kan nooit worden getolereerd, dit is simpelweg agressie. Om angst en agressieproblemen aan te pakken is het dus absoluut noodzakelijk om het probleem juist te analyseren, zodat er een duidelijk beeld is van de oorzaak. Zonder een bekende oorzaak wordt het al heel moeilijk om het probleem correct aan te pakken. Daarbij is het ook nodig een minimum aan kennis te bezitten over de lichaamstaal van honden. Door middel van hun lichaamstaal maken zij of zij angstig, dan wel agressief zijn. De gehele houding is belangrijk, maar vooral ook de stand van de oren, staart en kijkrichting van de ogen geven te kennen welk gevoel de hond heeft. Over deze lichaamstaal bestaat al zo veel informatie dat we het hier houden op een zeer summiere beschrijving.


Signalen die kunnen wijzen op angst:

· Wegdraaien van het hoofd

· Oren naar achteren gericht

· Staart laag dragen of zelfs onder de buik

· Lage algemene houding

· Stresssignalen zoals: krabben, geeuwen, uitschudden, doelloos rondsnuffelen, hijgen

· Laat dreigend het volledige gebit zien (angstagressie)


Signalen die kunnen wijzen op agressie:

· Strak aankijken

· Oren staan hoog of ver naar voren gericht

· Staart wordt hoog gedragen

· Hoge algemene houding

· Laat bij dreiging alleen de voorste tanden zijn. Hierna volgen enkele veel voorkomende vormen van angst en agressie en de mogelijke oplossingen voor die problemen. Hierbij moet wel gezegd worden dat zowel angst als agressieproblemen zeer goed moeten worden geanalyseerd en dat dikwijls professionele hulp geen overbodige luxe is. Angst van harde geluiden:


Onweer, harde knallen, vuurwerk, voorbijrijdende auto’s of motoren zijn voor veel honden geen pretje. Sommige honden kruipen van angst onder een kast, andere worden zeer zenuwachtig en lopen jankend en blaffend in het rond. De baasjes vonden dit zielig en gaan de honden troosten en vertroetelen hen uit medelijden. De honden interpreteren dit troosten echter totaal anders dan mensen. Voor de hond is dit slechts een bevestiging van zijn angst. De hond ziet dat het baasje hem troost en dus er zal wel degelijk iets aan de hand zijn. Het baasje troost dus in feite niet, hij maakt de angsten alleen maar erger. Laat dus nooit zien dat u ook angstig bent en ga hem zeker niet troosten. Door het angstgedrag van de hond te negeren verdwijnt de angst bij de meeste honden vanzelf. Hij ziet immers dat zijn baasje deze geluiden helemaal niet erg vindt. Als het baasje deze geluiden normaal vindt dan zal er ook wel niets ergs aan de hand zijn! Natuurlijk zal negeren van het angstgedrag niet voor alle honden een oplossing betekenen. Een tweede zeer effectieve oplossing is door de harde geluiden een signaal te maken dat er iets leuks op komst is. Onweer betekent geen angst maar plezier. Hiervoor kunt u een CD of cassette gebruiken waarop de geluiden staan waarvoor de hond angst heeft. U zet het geluid zeer zachtjes aan. Het moet zo zacht staan dat er aan de hond nog niets van angst of stress te merken is. (zie signalen die kunnen wijzen op angst). Vervolgens gaat u uitbundig met de hond spelen. Herhaal dit regelmatig. Na enkele sessies zet u geleidelijk het volume van het geluid hoger, maar let er wel op dat u steeds onder het stressniveau van de hond blijft.

U zult merken dat na een tijdje de hond het geluid als startsignaal ziet om te spelen en niet meer als naar ervaart. Bij extreme angsten of als de angsten voortvloeien uit een traumatische ervaring kunt u het best de hulp inroepen van een deskundige. Ondersteuning door medicatie kan in sommige gevallen eveneens raadzaam zijn. Bron: Erik Sannen Honden problemen oplossen