Territorium agressie

De twee meest voorkomende vormen van territoriumagressie zijn gericht op voorbijgangers (agressie aan omheining) en die naar bezoekers.Het gaat in beide gevallen om agressie naar vreemden,niet leden van het gezin of van de roedel.Honden zijn roedeldieren en een van de taken binnen een roedel is de kern van het territorium te verdedigen.In deze vorm van verdedigen neemt de rodelleider altijd het heft in handen.Dat wil zeggen dat de hoogste in rang beslist over het al dan niet aanvallen van een indringer.Met die kennis wordt het ook meteen duidelijk waar een mogelijke oorzaak is te vinden voor deze agressie.De hond staat binnen het gezin te hoog in de rang waardoor hij het is die de beslissingen kan nemen over het verdrijven van bezoekers.In de eerste plaats dienden de rangen in het gezin te worden aangepast dat de hond niet de hoogste maar de laagste rang krijgt.Hiervoor worden de regels van de roedel toegepast (zie therapieën).Een tweede Belangrijke oorzaak van territoriumagressie is te vinden in het zelfbelonende gedrag van de agressie.Stel de hond zit buiten bij het tuinhek.Er komt net een fietser aanrijden.De hond ziet de fietser en ziet ook dat deze in de richting van de kern van de territorium rijdt.Dit vorm dus een regelrechte bedreiging voor de roedel.Ne begint de hond te grommen en wat blijkt? De fietser rijd gewoon weer weg.Die fietser was natuurlijk niet van plan om het territorium binnen te dringen,maar zo ziet de hond het niet.De hond legt al heel snel een verband tussen zijn grommen en het weer wegrijden van de fietser.De hond is dus beloond voor zijn gegrom.Hij heeft het territorium kunnen beschermen tegen die indringer.Zijn gegrom heeft er voor gezorgd dat de fietser er niet in kwam.Volgende keer gaat de hond niet meer grommen,maar echt blaffen met een hoge lichaamshouding en weer rijdt de fietser weg.Alweer succes. Geleidelijk aan zal hond feller gaan blaffen en uiteindelijk zelfs zeer agressief reageren op voor zijn voorbijgangers,want dat levert hem nor meer voldoening.Als de hond fietsers namelijk sneller weg uit angst voor die verschrikkelijke hond.Hoe lossen we dit nu op?We zorgen ervoor dar de hond geen beloning meer kan krijgen voor dit agressieve gedrag.Door de fietser niet meer weg te laten rijden,maar huist bij het tuinhek laten staan,ontdekt de hond dat zijn agressie niet meer het gewenste resultaat oplevert.Aanvankelijk zal hij nog agressiever reageren om de fietser alsnog weg te krijgen.Na een tijdje stopt de agressie heel even,op dat moment kan de fietser weer vertrekken.Nu leert de hond dat rustig blijven hem het gewenste resultaat oplevert. Deze oefening dient regelmatig met een zelfde fietser,liefst iemand die niet tot het gezin behoort ,herhaald te worden.Als het bij die ene fietser goed gaat dan wordt de oefening herhaald met een andere fietser.Na enkele fietsers treedt er generalisatie op ,de hond zal nu bij elke fietsende voorbijganger rustig blijven.Een makkelijk hulpmiddel om deze oefening sneller tot een goed einde te brengen is door de fietser wat lekker over het hek te laten gooien als hij of zij bij het hek komt.op die manier wordt de fietser al snel aangezien als brenger van lekkers en niet meer al indringer van het territorium.