AVG/Privacyverklaring

Privacyverklaring Dierenkliniek Gilze

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18-05-2018

In onze praktijk worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Dierenkliniek Gilze acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekent onder andere dat:

·        wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring.

·        wij u eerst vragen om uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;

·        wij uw recht te respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Dierenkliniek Gilze is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze te lezen.


Gebruik persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens:

·        NAW-gegevens

·        Telefoonnummer

·        E-mailadres


Doeleinden

Dierenkliniek Gilze verzamelt privacygevoelige gegevens ten bate van de patiëntenregistratie en de facturering. Ook gebruikt de kliniek uw gegevens om contact met u op te nemen wanneer we gegevens missen die nodig zijn ter voorbereiding van bepaalde afspraken, of wanneer uw afspraak verlaat wordt of onverhoopt niet door kan gaan.


Verstrekking aan derden

Wanneer uw huisdier gechipt wordt bij ons worden uw gegevens uitgewisseld met de databank waar het huisdier geregistreerd wordt. In alle andere gevallen wordt privacygevoelige informatie door ons niet verstrekt aan derden.

Verplichting

U bent niet verplicht uw gegevens aan ons te verstrekken. Het niet verstrekken van uw gegevens heeft wel als gevolg dat we geen adequate patiëntenregistratie kunnen voeren.

Cameratoezicht.

Dierenkliniek Gilze is beveiligd door Blicon, gevestigd op Den Bulk 2 te Gilze.

Op de entree en balie staat een beveiligingscamera gericht, welke reageert op bewegingen. De beelden worden opgeslagen door een recorder. Zodra de harde schijf op de recorder vol is worden de beelden overschreven. De beelden worden enkel en alleen gebruikt voor beveiligingsdoeleinden.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Dierenkliniek Gilze en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar vragen@dierenkliniekgilze.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek.


Geautomatiseerde gegevensverzameling en cookies:

Dierenkliniek Gilze maakt geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverzameling en cookies.


Klachten met betrekking tot privacy:

Dierenkliniek Gilze wil u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.


Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.


Contactgegevens

Dierenkliniek Gilze

Valenbraak 19

5126 CV Gilze

vragen@dierenkliniekgilze.nl

0161-451350